?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> nbaȷֱֱ188:保定树脂瓦安?- 沛_恒途徏材有限公?/title> <meta name="keywords" content="nbaȷֱֱ188," /> <meta name="description" content="nbaȷֱֱ188:Z详细介绍保定树脂瓦安装品内?包括保定树脂瓦安装的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有保定树脂瓦安装新闻以及最新的市场保定树脂瓦安装h?咨询电话:15188684567"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST02018/lib/index.css" type="text/css"> <link href="/template/NEST02018/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST02018/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST02018/lib/cloud-zoom.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST02018/lib/picCloud.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST02018/lib/productComApp.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.pzskt.icu/supply/17.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="g_top f_fw"> <div class="header"> <div class="top_t f_pr"> <p> </p> 沛_恒途徏材有限公ؓ您免Ҏ?a href="//www.pzskt.icu">保定树脂?/a>?a href="/supply/">保定合成树脂瓦厂?/a>?a href="/news/">沛_树脂瓦生产厂?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?</div> <div class="top_c"> <h4><a href="//www.pzskt.icu/" title="׶ذ˻ȷ">׶ذ˻ȷ</a></h4> <h5>专注<em>"l色 低碳 环保 节能"</em>屋面pȝ<br/> 用心共徏生态环?丽新农?/h5> <p>全国服务热线Q?span>15188684567 </span></p> </div> </div> </div> <div class="nav"> <div class="h_nav"> <ul class="srh"> <li class="cur"><a href="//www.pzskt.icu/" title="׶ذ˻ȷ">׶ذ˻ȷ</a></li> <li class="srh"><a href="//www.pzskt.icu/about/" rel="nofollow">公司?/a></li> <li class="srh"><a href="//www.pzskt.icu/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li class="srh"><a href="//www.pzskt.icu/about/about3.html" rel="nofollow"> 资质荣誉</a></li> <li class="srh"><a href="//www.pzskt.icu/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li class="srh"><a href="//www.pzskt.icu/about/about5.html" rel="nofollow">安装程</a></li> <li class="srh"><a href="//www.pzskt.icu/about/about2.html" rel="nofollow">工程案例 </a></li> <li class="srh"><a href="//www.pzskt.icu/about/about4.html" rel="nofollow">在线留言 </a></li> <li style="background:none;"><a href="//www.pzskt.icu/contact/" rel="nofollow" >联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div id="wrapper"> <div class="mainv"> <div class="banner" id="banner"> <a href="" class="d1" style="background:url(/template/NEST02018/Images/1.jpg) center no-repeat;"></a> <a href="" class="d1" style="background:url(/template/NEST02018/Images/2.jpg) center no-repeat;"></a> <a href="" class="d1" style="background:url(/template/NEST02018/Images/3.jpg) center no-repeat;"></a> <div class="d2" id="banner_id"> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><div class="srh"></div></td> <td><div class="srh"></div></td> <td><div class="srh"></div></td> </tr> </table> </div> </div> </div> <div class="sunBox"> <div class="sunB"> <div class="sunL"> <p> <span class="srh">您是不是在搜索:</span><a href="/" target="_blank" rel="nofollow">保定树脂?/a> <a href="/supply/" target="_blank" rel="nofollow">保定合成树脂?/a> <a href="/supply/" target="_blank" rel="nofollow">沛_树脂瓦生产厂?/a></p> </div> <div class="sunR"> <div class="searchbox"> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST02018/images/search.png" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> </div> </div> </div> <div id="imain"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td valign="top" class="imain_left"></td> <td valign="top" class="imain_right"><div id="iright_td"> <div class="place">您现在的位置Q?span><a href="//www.pzskt.icu/" title="׶ذ˻ȷ">׶ذ˻ȷ</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/txw/">梯Ş?/a> > <a href="/supply/17.html">保定树脂瓦安?/a></span></div> <div id="left"> <div class="pt"> <div class="anli_z"> <h4> <a href="/supply/"> 产品分类</a><span class="srh">Product classification</span></h4> <div class="nr1"> <h5><a href="//www.pzskt.icu/zjw/" target="" title="正脊?>正脊?/a></h5> <h5><a href="//www.pzskt.icu/txw/" target="" title="梯Ş?>梯Ş?/a></h5> <h5><a href="//www.pzskt.icu/szwpj/" target="" title="树脂瓦配?>树脂瓦配?/a></h5> <h5><a href="//www.pzskt.icu/gcszw/" target="" title="合成树脂?>合成树脂?/a></h5> <h5><a href="//www.pzskt.icu/dsy/" target="" title="滴水?>滴水?/a></h5> <h5><a href="//www.pzskt.icu/blszw/" target="" title="波浪树脂?>波浪树脂?/a></h5> </div> </div> <div class="leib2"> <div class="tit"> 联系我们</div> <div class="leftlx"> <div class="dianh"> <ul class="srh"> <li class="srh">联系人:马经?/li> <!-- <li class="srh">电话Q?5188684567</li>--> <li class="srh">手机Q?5188684567</li> <!-- <li class="srh">传真Q?/li>--> <li class="srh">邮箱Q?a href="mailto:105230555@qq.com" rel="nofollow">105230555@qq.com</a></li> <li class="srh">|址Q?a href="//www.pzskt.icu" rel="nofollow">׶ذ˻ȷ www.pzskt.icu</a> </li> <li class="srh">地址Q河北省矛_庄市工业园区</li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="right"> <div class="right_top"> <h3>保定树脂瓦安?/h3> </div> <div class="right_center"> <div class="right_bottom"> <div class="detail_con" > <div class="content "> <h4><span class="srh">保定树脂瓦安?/span></h4> <div class="clear"></div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"><p style="border:2px solid #dbdbdb;width:163px;"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30143/201803311019159263014373484.jpg?path=www.hengtuszw.com/uploads/cp/201803311019159263014373484.jpg" width="163" height="144" onload="imgZoomer(this,163,144)" onclick="new ImageViewer(this,'img');"/></p></td> <td valign="top"><div class="proct_bg1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <th width="19%">产品名称Q?/th> <td width="81%"><span id="nesttitle"> <h1>nbaȷֱֱ188:保定树脂瓦安?/h1> </span></td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td></td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品介:</th> <td><p> <a href="//www.pzskt.icu/">׶ذ˻ȷ</a> www.pzskt.icu </p></td> </tr> </table> </div></td> </tr> </table> <div class="content" > <h2 class="srh"><span class="srh">详细说明</span></h2> <div class="detail"> <p><p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><b>保定树脂?/b>安装看似单,但是安装序也是要注意的Q小~带来了详细?a href="/supply/42.html" target="_blank">保定树脂瓦安?/a>程Q可供参考!</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">1、保定树脂瓦安装安装ơ序</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">2、放U?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">保定树脂瓦安装前应根据现场屋面情况进行放U,q样有助于安装瓦时达到横q竖_保证安装质量及达到美观效果?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">3、保定树脂瓦安装ȝ</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">两坡屋面ȝ安装Ӟ一侧LC心与CC1QCC2Q或DD1QDD2Q线重合Q主瓦上、下部都应与CD、ABU^行,q从一侧(CC1或DD1U)开始安装?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">张瓦的安装ؓ重要Q一定要保证瓦底边与CC1QCC2Q或DD1QDD2Q线垂直不得倾斜Q位|摆正后Q在下端檩条和瓦的中心位|(波峰Q处瓦固定?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">为防止单向搭接造成的倾斜和不qx现象Q主瓦横向安装要一上、一下排列,即第二张瓦扣压张瓦和W三张瓦Q第四张瓦扣压第三张和第五张瓦ƈ各搭接一个瓦波,其余以此cL?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">安装q程中要随时查瓦底边与施工线的垂_认无误后再固定g安装齐全?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">U向安装要搭接瓦的一个节ѝ?</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">两坡屋面ȝ安装应两侧同步进行,以确?a href="/zjw/" target="_blank">正脊?/a>安装的L峰吻合?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">ȝ安装选用直径6.3mm、长?5mm的自攻钉Q正脊瓦、斜脊瓦安装Ҏ固定位置的不同,选用直径6.3mm,长度110-150mm的自攻钉?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">固定瓦时先将防水圈置于保护垫下面的凹槽内,q将自攻钉穿q保护垫中心?弧面朝下),电钻要与瓦面垂直,紧固瓦时钉的杄要适中,完毕后再安装防水帽?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">钢檩条采用自攻钉或不锈钢角钉Q木檩条采用自攻Z。在需固定的LC先钻大于自攻Z直径2mm的孔Q每隔一个L峰固定一套配件?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">四坡屋面安装时先安主瓦(Ҏ同两坡屋Q。主瓦安装完毕后再安装两侧三角Ş屋面Q由中心UCC3、DD3为基准两边均分安装,再沿斜线切割Q以便于斜脊瓦的安装?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">4、保定树脂瓦安装正脊?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">正脊瓦安装在屋脊CDU上Q安装时要从ȝZ侧开始,张正脊瓦搭接处要避免与主瓦搭接处重叠Q两张正脊瓦之间搭接一个L形?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">5、保定树脂瓦安装斜脊?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">斜脊瓦安装在多坡屋面三角形斜边上Q安装时要上下对齐固定在ȝ檩条上,两节斜脊瓦之间搭?0mmQ后安装脊瓦末端?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">6、保定树脂瓦安装三通瓦</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">三通脊瓦安装在三面怺点Q正、斜脊瓦安装完毕后安装三通脊瓦,安装三通脊瓦时一Ҏ接在正脊瓦下方,另两Ҏ接在斜脊瓦上斏V?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">7、保定树脂瓦安装檐</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">檐应与ȝ下一节同时安装,用主瓦末端自攻钉双层固定在檩条上。如ȝ檐头距离檩条q长Q封檐长度不够时Q用螺栓单独固定?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30143/201803311019354103014367618.jpg" width="400" height="300" title="保定树脂瓦安? alt="保定树脂瓦安? /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p><span id="nestremark"></span></p> </div> <p> 上一条:<a href="/supply/18.html">保定合成树脂瓦h?/a> 下一?<a href="/supply/16.html">保定正脊?/a> </p> </div> <div class="clear"></div> </div> <h6 class="clear"></h6> <div class="tag">相关标签:<a href='/key.aspx?k=%b1%a3%b6%a8%ca%f7%d6%ac%cd%df%b0%b2%d7%b0'>保定树脂瓦安?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b1%a3%b6%a8%ba%cf%b3%c9%ca%f7%d6%ac%cd%df%b0%b2%d7%b0'>保定合成树脂瓦安?/a>,<a href='/key.aspx?k=%ca%f7%d6%ac%cd%df'>树脂?/a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='//www.pzskt.icu/supply/17.html'>//www.pzskt.icu/supply/17.html</a></div> <div class="tag">旉Q?017/7/12 0:00:00</div> <div class="comment_tit"> <h4><span class="srh">相关信息</span></h4> </div> <div class="commend_list"> <ul class="srh"> <li class="srh"><a href="//www.pzskt.icu/news/106.html" rel="nofollow">树脂瓦厂家生的树脂瓦经久耐用杠杠?/a></li> <li class="srh"><a href="//www.pzskt.icu/news/105.html" rel="nofollow">矛_庄合成树脂瓦应运而生</a></li> <li class="srh"><a href="//www.pzskt.icu/news/104.html" rel="nofollow">合成树脂瓦防水效果杠杠的</a></li> <li class="srh"><a href="//www.pzskt.icu/news/103.html" rel="nofollow">树脂瓦坚用价值高</a></li> </ul> </div> <div class="comment_tit"> <h4><span class="srh">相关产品</span></h4> </div> <div class="product_b" style="margin-top:15px;"> <div class="pro_ldiv"> <h4><a href="//www.pzskt.icu/supply/59.html" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30143/201902151502446553014357859.jpg?path=www.hengtuszw.com/uploads/cp/201902151502446553014357859.jpg" width="151" height="113" alt="波浪树脂? onload="imgZoomer(this,151,113)" /></a></h4> <h5><a href="//www.pzskt.icu/supply/59.html" rel="nofollow">波浪树脂?/a></h5> </div> <div class="pro_ldiv"> <h4><a href="//www.pzskt.icu/supply/55.html" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30143/201810110954378113014385303.jpg?path=www.hengtuszw.com/uploads/cp/201810110954378113014385303.jpg" width="151" height="113" alt="矛_庄树脂瓦安装" onload="imgZoomer(this,151,113)" /></a></h4> <h5><a href="//www.pzskt.icu/supply/55.html" rel="nofollow">矛_庄树脂瓦安装</a></h5> </div> <div class="pro_ldiv"> <h4><a href="//www.pzskt.icu/supply/54.html" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30143/201810110948374393014387337.jpg?path=www.hengtuszw.com/uploads/cp/201810110948374393014387337.jpg" width="151" height="113" alt="矛_庄树脂瓦? onload="imgZoomer(this,151,113)" /></a></h4> <h5><a href="//www.pzskt.icu/supply/54.html" rel="nofollow">矛_庄树脂瓦?/a></h5> </div> <div class="pro_ldiv"> <h4><a href="//www.pzskt.icu/supply/53.html" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30143/201810110953394053014364864.jpg?path=www.hengtuszw.com/uploads/cp/201810110953394053014364864.jpg" width="151" height="113" alt="矛_庄树脂瓦生厂家" onload="imgZoomer(this,151,113)" /></a></h4> <h5><a href="//www.pzskt.icu/supply/53.html" rel="nofollow">矛_庄树脂瓦生厂家</a></h5> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> </div></td> </tr> </table> </div> <div id="footer"> <div class="footnav"> <a href="//www.pzskt.icu/" title="׶ذ˻ȷ">׶ذ˻ȷ</a> | <a href="//www.pzskt.icu/about/" rel="nofollow">公司?/a> | <a href="//www.pzskt.icu/news/" rel="nofollow">行业新闻</a> | <a href="//www.pzskt.icu/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> | <a href="//www.pzskt.icu/contact/" rel="nofollow">联系我们</a> | <a href="/weibo/" target="_blank" rel="nofollow">企业微博</a> | <a href="//www.pzskt.icu/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> | <a href="//www.pzskt.icu/sitemap.xml">XML</a> | <a rel="nofollow"><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('//www.pzskt.icu','保定树脂瓦安?- 沛_恒途徏材有限公?)">收藏本站</span></a> <div class="cnzz"></div> </div> <div class="copyright"> <div class="mt"> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> <a target="_blank" rel="nofollow"></a> Copyright© ׶ذ˻ȷ www.pzskt.icu(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 沛_恒途徏材有限公? 沛_树脂瓦生产厂家哪家好Q供应订做多钱Q保定合成树脂瓦生厂家怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供保定合成树脂瓦、河北树脂瓦、河北合成树脂瓦、保定树脂瓦厂家{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q? <div class="cityspread"> <a target="_blank" rel="nofollow"> <img src="/template/NEST02018/images/sdhd.png" alt="时代互动"></a><p><a >冀ICP?7020586?1</a> </p>   <strong class="srh">热门城市推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=shijiazhuang" title="矛_? target="_blank" >矛_?/a> <a href="/city_index.aspx?city=baoding" title="保定" target="_blank" >保定</a> <a href="/city_index.aspx?city=hebei" title="沛_" target="_blank" >沛_</a> <a href="/city_index.aspx?city=tangshan" title="唐山" target="_blank" >唐山</a> </div> </div> </div> </div> <!--<div class="sys"> <div class="os_x1"></div> <img class="erweima" src="/template/NEST02018/Images/er.png"> <p>扫一扫咨询,h明来?/p> </div> --> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a href="//www.pzskt.icu/" title="׶ذ˻ȷ">׶ذ˻ȷ</a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END --> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.bpatpk.cn">ը𻨹ٷ</a> <a href="//www.dtulkv.icu">ʱʱͼ</a> <a href="//www.hgwusr.icu">ȫܼƻ</a> <a href="//www.jzgyoo.icu">11ѡ5淨ѡһ</a> <a href="//www.tzqzft.icu">pc׬ȫѹ</a> <a href="//www.wiikrd.icu">pk10Ӯ8ע뷨</a> <a href="//www.ibvybt.icu">㶫ʱʱѡ2</a> <a href="//www.ljfaya.icu">ʱʱѯ</a> <a href="//8588877.com.cn">ʱʱô</a> <a href="//www.vbipen.com.cn">360ʱʱ</a> <a href="//www.adpjkh.cn">ʱʱʿ</a> <a href="//www.arnnst.com.cn">齫ʤɴȫ</a> <a href="//www.herkcg.com.cn">ptϷ</a> <a href="//www.ogucqc.cn">ը˳</a> <a href="//www.hihjbs.cn">20</a> <a href="//www.wweaut.cn">ظֹ</a> </body> </html>